2016

Målartalko


Majbo målas av flitiga talkoarbetare


Skyliftar är nödvändiga när vårt stora föreningshus fixas upp


Systrarna Lundell i målartagen

  
Niclas Lundell målar flitigt kring stenmuren


Marcus Ekman målar på högre höjder